Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022


2022-01-26 - Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 197⁄KH-SCT về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

                     Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn: