Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-01-20 - Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                                    Chi tiết Kế hoạch số 219/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu