Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-01-14 - Ngày 13⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 107⁄KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 107/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu