Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-01-18 - Ngày 18⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 184⁄KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 184/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu