XNK

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (18⁄01⁄2022)


2022-01-18 - Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 17⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 18⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 17/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 103 xe (65 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 320 xe.

– Từ 08h ngày 17/01/2022 đến 08h ngày 18/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 38 xe (hoa quả,  mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 62 xe (xe chở linh kiện điện tử, ván bóc, hàng may mặc, hoa quả,…);

– Thời điểm 08h ngày 18/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 684 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (445 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Từ ngày 17/01/2022, phía Trung Quốc đóng cửa khẩu Ái Điểm – Chi Ma do phía Bạn đang phong tỏa Trấn Ái Điểm để xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân liên quan đến 01 ca dương tính với Covid-19 là công dân bốc xếp tại bãi Vân Thiên.

– Từ 08h ngày 17/01/2022 đến 08h ngày 18/01/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 1 xe (Tinh bột sắn);

– Thời điểm 08h ngày 18/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 70 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, hạt cà phê, cút mây, nhựa thông,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Từ 08h ngày 17/01/2022 đến 08h ngày 18/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 69 xe (33 xe dưa hấu, 15 xe sắn, 9 xe mít, 9 xe xoài, 3 xe chuối);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 08h ngày 18/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 373 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (160 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 18/01/2022  1.127 xe. So với 1.276 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 17/01/2022, lượng tồn đã giảm 149 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Nguồn:Phòng QLTM