XNK

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


2022-01-05 - Trong tháng 12 năm 2021, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ do một số doanh nghiệp thay đổi địa điểm giao nhận hàng hóa từ các tỉnh khác lên các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng dẫn đến lượng hàng xuất khẩu tăng đột biến. Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên trang thông tin điện tử của Sở Cao Bằng.

Để tạo thuận lợi cho việc cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã tạo liên kết để truy cập tại trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn. Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin và khuyến cáo rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng tránh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu như sau:

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng tại trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn mục Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng).

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản, vận chuyển, ... cũng như các yêu cầu khác có liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định và yêu cầu của thị trường nhập khẩu và đảm bảo công tác phòng chống dịch trước khi đưa lên cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng./.

Nguồn:Phòng QLTM