XNK

Phối hợp giải quyết tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu


2021-12-29 - Ngày 29⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4416⁄UBND-KTN về việc phối hợp giải quyết tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

 

                       Chi tiết văn bản số 4416/UBND-KTN xem tại đây

Nguồn:TT