XNK

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (10⁄01⁄2022)


2022-01-10 - Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 09⁄01⁄2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 10⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 09/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 85 xe (74 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 354 xe.

– Từ 08h ngày 09/01/2022 đến 08h ngày 10/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 2 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 65 xe (xe chở linh kiện điện tử, ván bóc, hoa quả,…);

+ Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu: 1.144 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (682 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 09/01/2022, không có hoạt động thông quan XNK hàng hoá do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần.

– Từ 08h ngày 09/01/2022 đến 08h ngày 10/01/2022:

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 3 xe (cút mây, ván bóc, long nhãn);

+ Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu: 240 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Từ 08h ngày 09/01/2022 đến 08h ngày 10/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 20 xe (hoa quả, tinh bột sắn);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 23 xe (14 xe dưa hấu, 9 xe tinh bột sắn);

+ Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu: 434 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (164 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 10/01/2022  1.818 xe. So với 1.853 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 09/01/2022, lượng tồn đã giảm 35 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Nguồn:Phòng QLTM