Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025


2021-03-09 - Ngày 09⁄02⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 356⁄KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025

 

                          Chi tiết Kế hoạch số 356/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu