Kế hạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021


2021-04-12 - Ngày 09⁄4⁄2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 900⁄KH-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 900/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu