Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021


2021-12-17 - Ngày 14⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2919⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                              Chi tiết Kế hoạch số 2919/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu