Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021


2021-03-03 - Ngày 02⁄3⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 280⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                   Chi tiết Kế hoạch số 280/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu