Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021


2021-06-18 - Ngày 16⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1717⁄KH-UBND về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                 Chi tiết Kế hoạch số 1717/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu