V⁄v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ


2021-06-30 - Ngày 28⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1828⁄UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

 

           Chi tiết văn bản số 1828/UBND-KSTT xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu