Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-09-20 - Ngày 16⁄9⁄2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12⁄CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                 Chi tiết Chỉ thị số 12/CT-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu