Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030


2021-09-22 - Ngày 20⁄9⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2943⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 2943/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu