Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021


2021-11-12 - Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3663⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021

 

                 Chi tiết văn bản số 3663/UBND-KSTT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu