Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-12-10 - Ngày 09⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1661⁄QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                     Chi tiết Quyết định số 1661/QĐ-UBND xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu