Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021


2021-12-24 - Ngày 22⁄12⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1730⁄QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                              Chi tiết Quyết định số 1730/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu