Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-12-30 - Ngày 23⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4341⁄KH-UBND triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                      Chi tiết Kế hoạch số 4341/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu