Thông tin cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-08-31 - Thông tin cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

            Thông tin cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL