XNK

TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (02⁄01⁄2022)


2022-01-02 - Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 01⁄01⁄2022 và lượng tồn đến sáng ngày 02⁄01⁄2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Đến hết ngày 01/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 52 xe;

+ Nhập khẩu: 281 xe;

– Từ 08h ngày 01/01/2022 đến 08h ngày 02/01/2022:

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 38 xe;

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.571 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (1.112 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Từ 08h ngày 01/01/2022 đến 08h ngày 02/01/2022:

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe (Tinh bột sắn);

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 515 xe

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 45 xe

– Từ 08h ngày 01/01/2022 đến 08h ngày 02/01/2022:

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe (10 xe dưa hấu, 5 xe tinh bột sắn);

+ Tồn tại khu vực cửa khẩu: 766 xe

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (605 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

4. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Đến hết ngày 01/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng là:

– Xuất khẩu: 07 toa;

– Nhập khẩu: 73 toa;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 0 toa.

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 02/01/2022  2.852 xe. So với 2.678 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 01/01/2022, lượng tồn đã tăng 174 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Nguồn:Phòng QLTM