XNK

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng


2022-01-01 - Từ ngày 23 tháng 10 năm 2021 đến nay phía Trung Quốc tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nên hiện tại không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, không còn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu; không có doanh nghiệp của các tỉnh khác đưa hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua của khẩu Ma Lù Thàng của tỉnh Lai Châu.

Nguồn:Phòng QLTM