V⁄v kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Lâm Đồng


2021-12-28 - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản có sản lượng lớn nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19 của các tỉnh:

- Công văn số 2203/SCT-TM ngày 17/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ sản phẩm củ Sâm Hoàng Sin Cô;

- Công văn số 2600/SCT-QLTM ngày 21/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ thông tin và kết nối tiêu thụ sản phẩm củ năng của tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;

- Công văn số 1950/SCT-KHTCTH ngày 23/12/2021 của tỉnh Cao Bằng về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng;

Để kết nối và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các tỉnh: Lào Cai, Lâm Đồng, Cao Bằng đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19; Sở Công Thương thông tin về đầu mối cung cấp sản phẩm nông sản của các tỉnh trên và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các hội viên, doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu liên hệ để kết nối tiêu thụ./.

Nguồn:Phòng QLTM