Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 10 năm 2021


2021-10-28 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

   Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 640,3 tỷ đồng, giảm 7,5% so với tháng trước, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 436,9 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 203,4 tỷ đồng, giảm 25% so với tháng trước, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước, giảm 47,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 40,9 tỷ đồng, giảm 48,7% so với tháng trước, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện ước đạt 585,6 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 660,1 triệu kWh; đá xây dựng 41.528 m3; chè khô các loại 667 tấn; gạch xây dựng 8,357 triệu viên; nước máy sản xuất 440.000m3; xi măng 350 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 98.720/103.752 hộ, đạt 95,15%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.032/103.752 hộ, chiếm 4,85%. Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 900/956 thôn bản, đạt 94,1%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 56/956 thôn bản, chiếm 5,9%.      

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2021 ước đạt 567,2 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 166,5 tỷ đồng; hàng may mặc 30,4 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 55,4 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,8 tỷ đồng; xăng dầu 65,6 tỷ đồng.

Tại cửa khẩu Ma Lù Thàng hoạt động thương mại biên đã được khôi phục từ ngày 30/9/2021, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2021 diễn ra bình thường theo đúng Quy trình kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 10/2021 ước đạt 1,733 triệu USD, tăng 72,1% so với tháng trước, giảm 76,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1,233 triệu USD, tăng 203,7% so với tháng trước, giảm 66,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương khác qua địa bàn đạt 0,5 triệu USD; giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 0,733 triệu USD, tăng 80,5% so với tháng trước, giảm 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương: Chè 207 tấn, trị giá 0,523 triệu USD.

Giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 0,5 triệu USD.

Trong tháng 11, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo Báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và cửa khẩu, lối mở biên giới trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban hành: Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Pa Tần 2 tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; Kế hoạch xúc tiến xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau Covid-19. 

Tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội đàm trực tuyến giữa tỉnh Lai Châu với châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2021.

Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2021 đã được phê duyệt; phối hợp với đơn vị tư vấn biên tập phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (số 2)./.   

Nguồn:Đặng Thủy