XNK

Lai Châu: Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA


2021-12-18 - Ngày 17⁄12⁄2021, Sở Công thương tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tư do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Tham gia tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hội nông sản tỉnh, Hiệp hội sâm Lai Châu; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, triển khai các nội dung về: Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA; cơ hội và thách thức của ngành Logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế; cam kết mở cửa thị trường, quy tắc ứng xử đối với hàng nông sản trong Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA; giải pháp để khai thác và phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong Hiệp định CPTTP và Hiệp định EVFTA; những vấn đề địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tỉnh Lai Châu cần lưu ý.

Qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA; hỗ trợ về thông tin, định hướng thị trường, tận dụng ưu đãi trong các FTA, phòng tránh các hàng rào trong thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các sản phẩm nhằm tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước tham gia Hiệp định CPTTP và Hiệp định EVFTA.

Nguồn:Trần Thu