Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 11 năm 2021


2021-12-01 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 11 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 574,9 tỷ đồng, tăng 43,6% so với tháng trước, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước đạt 433,2 tỷ đồng, tăng 85,2% so với tháng trước, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 141,7 tỷ đồng, giảm 14,8% so với tháng trước, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng đạt 20,4 tỷ đồng, tăng 18,9% so với tháng trước, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 39,8% so với tháng trước, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện đạt 536,1 tỷ đồng, tăng 52,8% so với tháng trước, tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 1,9 tỷ đồng, giảm 60,3% so với tháng trước, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 604,3 triệu kWh; đá xây dựng 105.425 m3; chè khô các loại 100 tấn; gạch xây dựng 8,39 triệu viên; nước máy sản xuất 370.000 m3; xi măng 30 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 101.971/106.421 hộ, đạt 95,8%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 4.450/106.421 hộ, chiếm 4,2%; số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 920/956 thôn bản, đạt 96,2%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 36/956 thôn bản, chiếm 3,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11/2021 ước đạt 605 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 186,3 tỷ đồng; hàng may mặc 32,7 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 58,6 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,7 tỷ đồng; xăng dầu 73,4 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2021 theo đúng Quy trình kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11/2021 ước đạt 1,094 triệu USD, giảm 53,8% so với tháng trước, giảm 86,1% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 0,594 triệu USD, giảm 42,9% so với tháng trước, trong đó chủ yếu là giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 0,594 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương là chè 270 tấn.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 0,5 triệu USD.

Trong tháng 12, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện: Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A, Tảo Páo Hồ 1B, Pắc Ma, Nậm Củm 4, Nậm Xí Lùng 2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Hiệp định: CPTPP, EVFTA,  UKVFTA trên địa bàn tỉnh năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2021.

Xây dựng Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh; tính toán chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường thực hiện trách nhiệm của ngành Công thương năm 2021.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2021.

Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, những tháng cuối năm 2021.

Hoàn thiện các đề án khuyến công năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại huyện Than Uyên và Tân Uyên trong trường hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, đủ điều kiện an toàn để thực hiện./.

Nguồn:Trần Thu