Về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2021-12-11 - Ngày 09⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7848⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Chản, Nậm Chản 1, Nậm Cầy vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

                            Chi tiết văn bản số 7848/BCT-ĐL của  Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL