Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2021-12-10 - Ngày 08⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7815⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

           Chi tiết văn bản số 7815/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL