XNK

UBND tỉnh Lạng Sơn khuyến nghị điều tiết hàng hóa xuất khẩu từ xa để giảm tình trạng ùn tắc


2021-11-29 - Ngày 29⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 2015⁄UBND-KT thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

              Chi tiết văn bản số 2015/UBND-KT xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu