Kế hoạch tổ chức "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021"


2021-11-27 - Ngày 26⁄11⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2177⁄KH-SCT ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021"

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021” nhằm phát huy lợi thế ứng dụng các giải pháp công nghệ số trên nền tảng Internet và mạng viễn thông để thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử hiệu quả và đảm bảo an toàn an ninh thông tin; đồng thời đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt Nam và các giải pháp, dịch vụ do doanh nghiệp, Start-up Việt phát triển. Qua đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao trải nghiệm của người dân, người tiêu dùng về những nền tảng công nghệ số được ứng dụng trong thương mại điện tử.

2. Yêu cầu

Tổ chức sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021” phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian:

- Tuần lễ mua sắm trực tuyến: Từ ngày 27 tháng 11 năm 2021 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021.

- Ngày mua săm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021: Ngày 03 tháng 12 năm 2021 (thứ Sáu).

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoảng 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

4. Hình thức tổ chức

Các doanh nghiệp tham gia chương trình mã giảm giá chung MUASAMVN và MUASAMVIETNAM tại địa chỉ http://muasamvietnam.onlinefriday.vn.

Công dân, người tiêu dùng trên toàn quốc truy cập địa chỉ webiste: https://onlinefriday.vn và ứng dụng Online Friday trên các nền tảng di động để lấy thông tin về các chương trình khuyến mãi, giảm giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình và mua sắm tại các website, ứng dụng của các doanh nghiệp.

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

1.1. Phòng Quản lý thương mại

- Tham mưu Sở thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện các hoạt động khuyến mại và tham gia Chương trình.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại với Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, phòng, đội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra các hoạt động khuyến mại; xử lý hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật về khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai  Châu tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu Sở báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

1.2. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở, các phòng, đội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, theo dõi, kiểm tra các hoạt động khuyến mại; xử lý hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật về khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện

Tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân trên địa bàn tham gia Chương trình; phối hợp với lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra các hoạt động khuyến mại; xử lý hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,... và các hành vi vi phạm pháp luật về khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Cục  Quản  lý  thị trường: Chỉ đạo phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường nắm bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm trong thời gian diễn ra Chương trình; kiểm tra hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,... trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định.

4. Đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Phối hợp thông tin, khuyến khích hội viên và các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình.

5. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan

Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Nguồn:Phòng QLTM