Tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2014-07-25 - Thực hiện Chỉ thị số 23⁄CT-BCT ngày 11⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện; Ngày 22⁄7⁄2014, Sở Công thương Lai Châu đã ban hành văn bản số 440⁄SCT-QLĐN yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và các nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện.

- Rà soát, bổ sung đủ hệ thống cảnh báo phía hạ du các nhà máy thủy điện để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông trong quá trình vận hành xả lũ và phát điện. Đặc biệt, đối với các nhà máy thủy điện phát điện theo giờ cao điểm, phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cho hạ du trên những đoạn sông có dao động mực nước lớn khi phát điện theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho người dân qua sông.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân phía hạ du nhà máy thủy điện để đảm bảo điều kiện an toàn khi qua sông cả về mùa lũ và mùa kiệt.

2. Tăng cường công tác an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập.

- Kiểm tra đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước bảo đảm khắc phục kịp thời các khuyết điểm trước mùa mưa, bão, lũ.

- Rà soát, bổ sung phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập năm 2014, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; thực hiện kiểm định an toàn đập và cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Chủ đập trên cùng lưu vực sông và địa phương trong công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt công tác thông báo, cảnh báo, cảnh giới trong quá trình vận hành hồ chứa, chạy máy và xả lũ.

- Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa về Sở Công thương, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

3. Thực hiện nghiêm ngặt, đầy đủ các yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tuân thủ trong vận hành để đảm bảo mực nước khống chế trong Quy trình vận hành của hồ chứa như mực nước trước lũ, đón lũ và mực nước an toàn công trình.

4. Rà soát Quy trình vận hành hồ chứa; báo cáo, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh bổ sung nếu có những nội dung không hợp lý.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công tác quản lý, vận hành an toàn đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập và Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập thủy điện.

Sở Công thương yêu cầu các Chủ đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nguồn:Ly Ly