XNK

Thông tin về Lệnh 248 và Lệnh 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương


2021-10-25 - Ngày 18⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 6509⁄BCT-AP về việc hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Để kịp thời thông tin về Lệnh số 248, số 249 của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc và hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương, Trang TTĐT Sở Công Thương xin đăng tải nội dung văn bản số 6509/BCT-AP của Bộ Công Thương phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực quản lý để biết và đăng ký khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Trung Quốc, chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của phía Bạn khi các quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, tránh để ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Chi tiết văn bản số 6509/BCT-AP của Bộ Công Thương xem tại đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ: Phòng Đông Bắc Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương (điện thoại: 0242.2205.428)./.

 

Nguồn:Phòng QLTM