Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương


2021-10-20 - Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Lai Châu xin đăng tải Bản tin Thương mại số tháng 9⁄2021: Thực hiện tạo thuận lợi thương mại giúp giảm các chi phí đang có xu hướng gia tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.

 

                 Chi tiết Bản tin Thương mại số tháng 9/2021 của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại -  Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: