Điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2021-10-15 - Ngày 14⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6397⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                       Chi tiết văn bản số 6397/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: