Về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2021-10-11 - Ngày 11⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6289⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                              Chi tiết Văn bản số 6289/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: