Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2014


2014-07-24 - Sáng ngày 24⁄7⁄2014, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (gọi tắt BCĐ 389⁄ĐP) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2014.

          Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lai Châu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lai Châu; các phóng viên báo, đài địa phương.

         Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389/ ĐP đã công bố Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu.

        Cũng tại Hội nghị, các ngành thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu; dự thảo Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, trọng tâm là các giải pháp thực hiện như: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai QĐ 759 của UBND tỉnh khẳng định vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của BCĐ; ban hành Quy chế, phân công nhiệm vụ, bổ sung dự toán kinh phí hoạt động; chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm của từng ngành thành viên…

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Đối với việc ban hành Quy chế, phân công nhiệm vụ, Phó Ban Thường trực sẽ tiếp thu ý kiến của các ngành để hoàn thiện. Đối với kế hoạch 6 tháng cuối năm đề nghị cần xác định rõ các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là địa bàn biên giới để đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập, tái xuất; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua các lối mở; thị trường nội địa nên chú trọng thị trường vùng sâu vùng xa, nhất là hàng giả, hạn sử dụng của các mặt hàng; tập trung vào các nhóm mặt hàng chủ yếu để ngăn chặn như: nhóm hàng cấm, nhóm hàng phục vụ sản xuất và đời sống như nông sản, thực phẩm về gia cầm nhập lậu và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các ngành thành viên phối hợp cung cấp thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ…

Nguồn:Trần Thu