Điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2021-10-13 - Ngày 05⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6131⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu.

                        Chi tiết Văn bản số 6131/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: