Thông tin đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu


2021-10-08 - Ngày 04⁄10⁄2021, UBND huyện Than Uyên có Tờ trình số 2749⁄TTr-UBND về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Than Uyên.

Sở Công thương tỉnh Lai Châu thông tin về tình hình đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, như sau:

I. Thông tin về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên

a. Tên gọi: Cụm công nghiệp Than Uyên.

b. Địa chỉ dự án: Xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

b. Quy mô diện tích: 50 ha.

d. Tổng mức đầu tư thực hiện dự kiến của dự án: 306 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu tỷ đồng).

e. Tiến độ đầu tư:  Dự kiến dự án phân thành 03 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Từ quý IV năm 2021 đến quý II năm 2022, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ: Thành lập cụm công nghiệp; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục có liên quan.

- Giai đoạn 2: Từ quý II năm 2022 đến hết quý IV năm 2022: Thực hiện khảo sát chi tiết kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thu hút đầu tư.

- Giai đoạn 3: Từ quý I năm 2023 đến hết quý IV năm 2025: Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư. Hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, thanh quyết toán dự án.

II. Thông tin về nhà đầu tư đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN

Theo báo cáo của UBND huyện Than Uyên, đến hết ngày 04/10/2021 có 01 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LAI CHÂU

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 300, đường Trần Phú, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

3. Điện thoại: 0982022822                Email: lienvietlaichau@gmail.com.

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6200093595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp ngày 16 tháng 4 năm 2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 2).

5. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt; xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, điện, nước, công trình chế biến, chế tạo,...

6. Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Vinh - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên và tổng hợp hồ sơ báo cáo Hội đồng trong vòng 05 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ để xem xét báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Đề nghị UBND huyện Than Uyên đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện và khẩn trương tiếp nhận hồ sơ đăng ký (nếu có) của nhà đầu tư quan tâm; đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tỉnh đảm bảo yêu cầu theo quy định./.

Nguồn:Phòng QLCN