Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 8 năm 2021


2021-09-06 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.077,1 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 768,2 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 308,9 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 67,4 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện ước đạt 997,2 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 1.124,1 triệu kWh; đá xây dựng 41.623 m3; chè khô các loại 1.422 tấn; gạch xây dựng 7,288 triệu viên; nước máy sản xuất 441.000m3; xi măng 300 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 98.720/103.752 hộ, đạt 95,15%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.032/103.752 hộ, chiếm 4,85%.          Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 900/956 thôn bản, đạt 94,1%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 56/956 thôn bản, chiếm 5,9%.   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2021 ước đạt 527,1 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 152,5 tỷ đồng; hàng may mặc 25,3 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 50,2 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 4,6 tỷ đồng; xăng dầu 61,3 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 diễn ra bình thường theo đúng Quy trình kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2021 ước đạt 0,437 triệu USD, giảm 70,3% so với tháng trước, giảm 92,5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 0,437 triệu USD, giảm 61,5% so với tháng trước, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương khác qua địa bàn đạt 0 triệu USD; giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 0,437 triệu USD, giảm 49,6% so với tháng trước, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương: Chè 210 tấn, trị giá 0,437 triệu USD.

Trong tháng 9, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Công Thương: Điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện vào Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu; bổ sung đấu nối các dự án thủy điện vào Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu. Phê duyệt: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Pa Hạ tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè; phương án bảo vệ hồ chứa nước công trình thủy điện Nậm Lụm 2 tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhằm duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển hoạt động công nghiệp, thương mại trong trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục triển khai các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2021 đã được phê duyệt; xây dựng đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 trình cấp có thẩm quyền thẩm định./.

Nguồn:Đặng Thủy