Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV


2021-08-23 - Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV như sau:

- Chi tiết Quyết định số 4042/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch DZ110 Nậm Bụm - Nậm Ban) xem tại đây

- Chi tiết Quyết định số 4737/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (Bổ sung đấu nối Pa Tần 1,2, ĐC đấu nối Mường Kim II) xem tại đây

- Chi tiết Quyết định số 5006/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (Điều chỉnh, bs NXL, NSL, Pa Hạ) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 3879/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh công suất TBA 110kV Nậm Xe lên 40MVA) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 394/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Đấu nối tạm NSL 1) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 585/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung đấu nối Mường kim 3) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1379/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (vv giải tỏa cs thủy điện khu vực Phong Thổ) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1982/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (vv bổ sung đấu nối Hua Chăng 2) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 2191/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Đông Pao) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 4578/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (điều chỉnh vị trí TBA 110kV Mường Tè) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 4620/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Nậm Lụm 1) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 7154/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối Van Hồ, Nậm Pạc 1A, Nậm Pạc 1, 2) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 8758/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh phương án đấu nối Nậm Cấu 1, 2) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 8760/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Chuẩn xác điện áp các TBA 110kV Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 9792/BCT-ĐL  của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Nậm Pì) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 10008/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Về việc điều chỉnh đấu nối Nậm Xe, bổ sung đấu nối Po Chà) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 10226/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 10227/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Nậm Pảng 2, Nậm Nghẹ 1A) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 54/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh TK TBA 110kV Phiêng Lúc) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 233/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Hua Be) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 425/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh phương án đấu nối Hua Bun) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 601/BCT-ĐL BSQH của Bộ Công Thương (đấu nối các dự án thủy điện Mường Mít, Nậm Mít Luông, Hố Mít, Phiêng Khon) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 927/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh quy mô công suất các TBA Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1074/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (điều chỉnh, bổ sung QH đường dây 110kV từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1273/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối các DA Nậm Cuổi 1, 1A, 1B, Huổi Văn) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1274/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Chàng Phàng) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1551/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh thông số TBA 110kV Phiêng Khon) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 1633/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối Nậm Lụm 3, Nậm Lon) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 2086/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch đấu nối NXL 2A) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 2306/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Bổ sung quy hoạch xuất tuyến sau TBA 220kV Phong Thổ) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 2440/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh công suất và điện áp TBA 110kV Nậm Bụm 2) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 3126/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh tên, Quy mô TBA 110kV Nậm Cuổi) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 3947/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh Quy hoạch đấu nối Nậm Củm 2,3,4,5,6) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 4441/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh Quy hoạch đấu nối VMC 2,3) xem tại đây

- Chi tiết Công văn số 5047/BCT-ĐL của Bộ Công Thương (Điều chỉnh quy mô công suất TBA 110kV Nậm Lằn) xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL