XNK

Chỉ thị về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước


2021-08-24 - Ngày 23⁄8⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10⁄CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước

 

                         Chi tiết Chỉ thị số 10/CT-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM