Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2


2014-07-22 - Ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1270⁄QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

Theo đó, kết quả khoanh định 38 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, tỉnh Lai Châu có 8 khu vực như: Điểm quặng chì - kẽm Nậm Sa, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ; 02 điểm quặng chì - kẽm Khun Há, xã Khun Há, huyện Tam Đường; điểm quặng đồng Lao Chải, xã Khun Há, huyện Tam Đường; điểm quặng vàng gốc Nậm Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ; điểm vàng gốc Nậm Kha Á, xã Mù Cả, huyện Mường Tè; điểm quặng vàng gốc Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè; điểm quặng vàng gốc Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên.

Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan sử dụng tài liệu công bố kèm theo Quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010. Việc cấp giấy phép khai thác chỉ thực hiện sau khi có báo cáo kết quả thăm dò được phê duyệt trữ lượng.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Nguyễn Luyến (P.QLCN)