Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu


2014-07-18 - Ngày 09⁄7⁄2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 759⁄QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389⁄ĐP).

Theo đó, Ban chỉ đạo 389/ĐP gồm các thành phần:

Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Công thương.

Các phó trưởng ban: Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Các thành viên: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389/ĐP:

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương.

Xây dựng chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có quy mô lớn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổng hợp tình hình, báo cáo đánh giá kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/7/2014 và thay thế Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Lai Châu.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu