Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: Tài liệu hướng dẫn đăng ký sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử Postmart.vn


2021-08-11 - Tài liệu hướng dẫn đăng ký sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử Postmart.vn cụ thể như sau:

- Chi tiết Tài liệu hướng dẫn đăng ký sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử Postmart.vn xem tại đây

- Mẫu đăng ký tạo tài khoản NCC xem tại đây

- Mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM