V⁄v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19


2021-05-27 - Ngày 27⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1447⁄UBND-VX về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

                      Chi tiết  công văn số 1447/UBND-VX xem tại đây

 

Nguồn: