V⁄v thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19


2021-07-08 - Ngày 08⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1943⁄UBND-VX về việc thực hiện Công điện số 914⁄CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

                         Chi tiết công văn số 1943/UBND-VX xem tại đây

Nguồn: