Tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu


2021-07-20 - Ngày 20⁄7⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2100⁄UBND-VX về việc tạm dừng các hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

 

                            Chi tiết Công văn số 2100/UBND-VX xem tại đây

Nguồn:Trần Thu