Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022


2021-07-09 - Ngày 09⁄7⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 4073⁄KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

 

                 Kế hoạch số 4073/KH-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn: