Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19


2021-07-09 - Ngày 09⁄7⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4055⁄BCT-KH về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

 

                            Chi tiết văn bản số 4055/BCT-KH của Bộ Công Thương xem tại đây.

Nguồn: